«Αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών για το 2015»

Αλιεία

Αλιεία

Εκδόθηκε η αριθμ. 5045/85414/1-7-2014 Εγκύκλιος της Δ/νσης Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για τη «Αλιεία μεγάλων πελαγικών ψαριών» για το έτος 2015.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αλιείς που επιθυμούννα δραστηριοποιηθούν στην αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών για το έτος 2015, θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και οι πλήρεις φάκελοι να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 22-8-2014.

Επιπλέον, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αλιείς που έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στην αλιεία μεγάλων πελαγικών και το 2014, να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους αναλυτικά στοιχεία που θα προκύπτουν από τα Ημερολόγια Αλιείας.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις στο Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, τηλ./fax 26710-60643, κ. Γ. Σιμωτάς.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ