Το αλκοόλ έχει τα ίδια οφέλη με τη yoga

beer is my yoga

Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να κάνουμε γυμναστική, οι φωτογραφίες το αποδεικνύουν.

Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί πιο ξεκούραστος η ευχάριστος τρόπος το αλκοόλ.

Κοιτάξτε τις παρακάτω φώτο.