Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί!

Εκδήλωση αφιερωμένη στο Ληξουριώτικο οινοποιείο Φοίβος

Οινοποιείο Φοίβος

Την Παρασκευή 15/01/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς εξέδωσε παμψηφεί το παρακάτω ψήφισμα με εισήγηση του αντιδημάρχου Ευάγγελου Κεκάτου:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς,

συντάσσεται με την πρόταση των τοπικών οινοποιείων αλλά και όλων των οινοποιείων της Ελλάδας και ζητεί μαζί τους, την κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί που επιβλήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4346/2015
Μέχρι την οριστική κατάργησή του ΕΦΚ, προτείνεται η προσωρινή αναστολή του μέτρου.

Κρίμα που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο και ο Δήμος Κεφαλληνίας δεν είναι η κυβέρνηση της Ελλάδας.

Ευχαριστούμε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι

Τα Οινοποιεία της Κεφαλονιάς.